VIKTIGT – Valberedning

Vi kommer att behöva nya valberedare till samfällighetsföreningen inför nästa år. Vi avser att ha totalt 3st valberedare varav en är sammankallande och två som ledamöter. Val av valberedare görs under ärende 22 på ordinarie stämma den 22 augusti. Valberedarnas uppgift är att se till att stämman alltid har ett förslag till styrelse att ta beslut på. Det är alltså en mycket viktig pusselbit för att säkerställa att våra gemensamma tillgångar hanteras på ett tillfredställande sätt.

Om du är intresserad eller om du har förslag på en annan boende så kan du ge det som förslag på stämman. Om du har frågor om vad det skulle innebära så kan du kontakta samfalligheten@algeby.se eller ringa någon av nuvarande styrelses medlemmar.