Fler utskrifter av Tomtägarföreningens kallelse att hämta

Fler utskrifter av tomtägarföreningens kallelse finns nu att hämta på Björnmossevägen 2.

Utskrifter för upphämtning – Älgeby Tomtägarförenings kallelser till ordinarie stämma söndagen den 22a augusti.
Hämta kallelserna från påsarna på Björnmossevägen 2