Avstängning sommarvatten 20 nov

Vi planerar att stänga av sommarvattnet den 20 nov. Enligt tidigare, låt gärna vattnet droppa lite för att undvika eventuella problem med kylan.