Vintertappställe 1 utan vatten

Hej!
Vintertappstället, det 1:a vid Älgebvvägen har inget vatten just nu, antagligen fruset vilket kanske inte är så konstigt. När man hämtar vatten från vintertappställe måste man säkerställa att kranen stängs ordentligt. Om det inte går att hämta vid något av de 2 tappställena finns den en tapp på själva pumphuset.Pumphuset är utmärkt vid vintertappställe 2, en bit in på skogsvägen.
Har du frågor om detta får du gärna höra av dig till vattenansvarig Tomas Bergius.