Ang vintertappställen

Hej!

Den senaste tiden har någon vid ett antal tillfällen inte stängt kranen ordentligt vid tappställe 1. När man tar vatten måste man säkerställa att man vrider kranen helt till stopp när man stänger av vattnet. Om detta inte görs töms inte röret till utkastet med risk för förfrysning och skador på anläggningen som följd.

Kranen fungerar men kan vara trög vid kyla, om du som tappar vatten märker att du inte kan stänga den helt kontakta Tomas Bergius eller Micke Frölund.
På pumphuset sitter ett vanligt vattenutkast som med fördel kan användas om man upplever att det är besvärligt med vintertappen.

Om detta fortsätter behöver vi tyvärr stänga av vintertappen för att inte riskera skador som kräver omfattande grävningsarbete för att åtgärda skadan vilket är en onödig kostnad.

Önskar en trevlig 3:dje advent.