Var med och testa vår nya kommunikationsportal

Vi kommer inom kort att erbjuda våra medlemmar att testa vår nya kommunikationsportal. Här kommer styrelsen att dela information som endast är avsedd för dess medlemmar men det erbjuds även funktioner som bokning av Älgebygården, felanmälningar och kommunikation mellan medlemmar. Om du är intresserad att vara med och testa, kontakta samfalligheten@algeby.se med namn, adress till fastigheten och den email som du önskar använda.

Bild från den nya kommunikationsportalen