Sommarvatten

Då det fortfarande finns betydande tjäle i vissa områden av samfällighetens vattenledningsnät så förväntar vi oss att kunna slå på sommarvattnet omkring mitten på maj.