2017-10-23 Öppet att lämna grenar och sly

Tills vidare kommer det att vara öppet att lämna grenar och ris på följande ställen:
– Brasan m.e.m. Skärenvägen 5 (bommen kommer att vara olåst)
– Traktorvägen (mellan Älgeby och Ekskogen)
när det blivit ordentligt med tjäle kommer man hit med en maskin för att göra flis.
– Kontakta styrelsen för mera information.

OBS! Det är viktigt att ingen kastar byggavfall eller liknande eftersom det kan kosta föreningen pengar.