2019-08-09 Asfaltering av fartgupp

Vecka 33 kommer arbetet med asfalteringen av farthinder påbörjas. Nedan ser ni en bild hur det kommer att se ut.

Det blir i första hand Älgebyvägen som får några till en början. Även Skärenvägen får ett vid badplatsen där en stig mynnar ut i kurvan med skymd sikt.

Styrelsen Älgeby Samfällighetsförening