2019-08-09 Medlemsavgiften på väg ut

Styrelsen håller på och skickar ut medlemsavgiften för perioden 2019-04-01 — 2020-03-31.

Medlemsavgiften fastställdes på stämman till följande:                                              –  Avd Väg 1.500 kr/andel och avd Vatten 750 kr/andel.

Mötet beslutade att senaste inbetalningsdag för utdebitering skall vara 2019-08-31 då beloppet skall finnas på föreningens bankgirokonto.

P.g.a. att Tomtägarföreningen inte får skicka ut medlemsavgiften med e-post får alla ett brev. Därför kommer många av medlemmarna i Samfälligheten som godkänt att få handlingar via e-post även inbetalningskortet via brev.

Förra året fick styrelsen mycket extraarbete eftersom flera betalningar inte kom in i tid. Det blev ytterligare kostnader för att skicka ut påminnelser. Några påminnelser kommer därför inte att skickas ut i år utan ärendet kommer att skickas till Kronofogdemyndigheten med extra kostnader för fastighetsägaren.

Styrelsen Älgeby Samfällighetsförening