2020-06-29 Frågor och svar kring eldningsförbud

Diverse organisationer i storstockholm har gemensamt tagit fram en skrift angående eldningsförbud. Detta för att göra regelverket mer tillgängligt för allmänheten.