2018-03-30 Öppet att lämna grenar och sly

Det finns fortfarande möjlighet att lämna grenar och ris på nedanstående ställen. Men inom kort kommer man att flisa det som finns upplagt och då stänger vi denna möjlighet.

Tills vidare kommer det att vara öppet att lämna grenar och ris på följande ställen:
– Brasan m.e.m. Skärenvägen 5 (bommen kommer att vara olåst)
– Traktorvägen (mellan Älgeby och Ekskogen)
när det blivit ordentligt med tjäle kommer man hit med en maskin för att göra flis.
– Kontakta styrelsen för mera information.

OBS! Det är viktigt att ingen kastar byggavfall eller liknande eftersom det kan kosta föreningen pengar.

Föreningen har sålt det virke som ligger upplagt vid parkeringen, Björnmossevägen är sålt och man kommer att hämta inom kort.