2018-03-30 Skogsavverkning, Björnmossevägen ned till Skären

På grund av sjukdom har avverkningen av skog och sly på båda sidor av gångvägen mellan parkeringen på Björnmossevägen och ned till Skären försenats. I samband med detta kommer det att läggas upp ris och sly på ena sidan av parkeringen. På den andra sidan av parkeringen kommer det att läggas upp stockar. Senare i vinter kommer en maskin för att göra göra flis och stockarna kommer att säljas.