2018-02-22 Plogning av Skären

Micke har påbörjat plogningen av Skären så att man förhoppningsvis kan köra skridskor runt hela sjön. Det kommer att ta flera timmar eftersom det ligger två lager med snö på isen. Det övre lagret är det inga problem med men det undre är ganska hårt.
Varför inte gå runt Skärens stränder nu när solen börjar titta och se hur terrängen ser ut runt sjön. Det är ca 2,5 km lång slinga som Micke plogat upp.

Foto: Jerker Jansson