2018-07-10 ELDNINGSFÖRBUD & GRILLNING 11/7 INSTÄLLD

Eldningsförbud i Stockholms län
Länsstyrelsen har i dag (2018-07-10) beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark.
– Det är extremt torrt just nu, säger Staffan Gröndahl vid Länsstyrelsen.

Klockan 13.00 på tisdagen började ett nytt eldningsförbud att gälla i Stockholms län. Förbudet omfattar även särskilt iordningställda grillplatser men inte grillning på egen tomt.

– Men det gäller att ha stor försiktighet även om man grillar på egen tomt, se till att ha vattenslangen nära till hands, säger Staffan Gröndahl vid Länsstyrelsen.

Läs mera information på
Klicka här för mera information

Därför är grillfesten den 11/7 inställd.