2018-07-11 Sommargrill vid Skären Södra

Älgeby Tomtägarförening inbjuder till ”Sommargrill” vid badbryggan, Skären Södra (Björnmossevägen).
Se bifogad fil!
2018-07-11 Inbjudan till Sommargrill, Skären Södra