2018-07-14 VIKTIG INFO ANG SOMMARVATTEN

När vi satte på årets sommarvatten så hittade vi vatten redan på 2 meters djup. När vi sedan hade tryckt ut så mycket vatten som vi kunde så sjönk vattennivån till 18 meter. Där kunde vi se att det forsade in vatten i borrhålet.

Idag mätte vi igen och upptäckte då att det hade sjunkit till mellan 30-33 meter. Vi har inte långt kvar till botten eftersom borrhålet är 54 meter djupt.

För att vi inte skall behöva stänga av sommarvattnet så är det viktigt att alla är sparsamma med vattnet. Det gäller även om man har en egen brunn eftersom även det påverkar grundvattennivån.

Därför är det tills vidare bevattningsförbud av t.ex. gräsmattor som borde vara självklart för alla

Vi vill inte hamna i samma situation som Sättra som varit utan sommarvatten en längre tid.