2018-07-25 Totalt eldningsförbud

Länsstyrelsen i Stockholm informerar om att det råder totalt eldningsförbud i Stockholms län.

Eldningsförbud i Stockholms Län

Länsstyrelsen har beslutat om utökat eldningsförbud i Stockholms län. Det utökade eldningsförbudet är totalt och omfattar ALL eldning, inklusive grillning på egen tomt och särskilt iordningställda grillplatser.

Styrelsen