2018-08-08 Parkeringsproblem

Tyvärr har trycket på våra badplatser ökat markant i år. Nyttotrafiken får ibland problem att vända vid parkeringsplatserna.

Vid Hoven var det vid ett tillfälle 16 fordon uppställda vid vändplan. Det är många som inte är medlemmar och parkerar sina bilar i anslutning till baden.

Det är våra medlemmarna som betalar för underhållet av badplatserna:

  • Bryggor och bänkar
  • Renhållning och latrin
  • Sand

Tidvis finns det inte plats för våra medlemmar att ligga vid stranden.

Varför har trycket ökat?

  • Det sprider sig via Facebook att vi har bra bad
  • Ekskogen har infört parkeringsförbud vid Långsjön och då kommer man till oss istället.

Möte med parkeringsbolag kommer att ske under veckan och efter det vet vi mer detaljer kring hur vi löser parkingsfrågan.

Styrelsen