2018-09-24 Asfaltering (kl 16.55 uppdaterad)

Uppdatering 2018-09-24 kl 16.55:
Sträcka 5 (planderad start omkring kl 07.30)
Beräknad tid är ca 2 timmar. KLART!

Sträcka 4 (planderad start omkring kl 10)
Beräknad tid är ca 1 timme. KLART!
– Möte ej möjligt

Sträcka 3a (planderad start omkring kl 11)
Beräknad tid är ca 1 timme. KLART!
– Möte ej möjligt

Sträcka 3b (planderad start omkring kl 12)
Beräknad tid är ca 3-4 timmar. Pågår.
– Möte troligtvis möjligt på grund av bredare väg.
Man är troligtvis klara med Älgebyvägen omkring kl 17.30-18-tiden.

Sträcka 2 (planderad start omkring kl 18)
Om allt har gått bra så fortsätter med denna sträcka och beräknad tid är ca 1 timme
– Ingen trafik möjlig

Sträcka 1 (planderad start omkring kl 19-19.30)
Om allt har gått bra så avslutar man med att även asfaltera denna sista sträckan och beräknad tid är ca 2,5 timmar
– Ingen trafik möjlig

Asfaltering 2018-09-19

Man kommer att idag asfaltera alla vägar klart

Uppdatering 2018-09-23:

  • Asfalteringen beräknas starta vid 07:00 på måndagen.
  • Styrelsen har meddelat Ragnsells att det asfalteras och de kommer inte göra några körningar förräns torsdag.
  • Styrelsen jobbar på att få till stånd en lösning på postutdelningen.

På måndag (24:e september) kommer asfaltering att påbörjas i Älgeby. Se bifogad karta för att se vilka vägavsnitt som påverkas. Asfalteringen kommer pågå under ett fåtal dagar och startar i nordvästra delen av Älgeby (Älgebyvägen 90-102 vid Hoven).

Vägavsnitten som skall asfalteras är:

  • Älgebyvägen 90-102
  • Älgebyvägen 61
  • Älgebyvägen 24-26
  • Björnmossevägen 60-66
  • Björnmossevägen 7-13

Under den period som asfalteringen pågår så kommer det vara begränsad framkomlighet i Älgeby. För dem som bor på vägavsnitt där man riskerar bli avskurna från att komma ut ur Älgeby så bör man i möjligaste mån parkera exempelvis vid Magasinet eller i stora T-korsningen.

Mer information kommer publiceras på hemsidan om exempelvis hur postutdelning kommer fungera, i vilken ordning vägavsnitten asfalteras samt hur lång tid det beräknas ta.

Styrelsen

Uppdaterad 2018-09-20: Tillförde lista på vägavsnitt som kommer asfalteras.