2014-04-06 Arbete pågår

Arbete med att laga infarten till parkeringen vid badplatsen vid Skärens östra sida är nu klart. För tillfället pågår arbete med att ta bort sly som finns längs Björnmossevägen och Björnmossen pågår för fullt.
Dikesrensning – Björnmossen 2014-04-06
Foto: Jerker Jansson

Lämna ett svar