2015-09-26 Höstens första nattfrost

Den som var uppe med tuppen kunde i vissa fall se att höstens första nattfrost gjort sin entré även i Älgeby.
Nattfrost Älgeby
Foto: Jerker Jansson