2015-11-12 Tjuvar i Älgeby

Tyvärr har det varit tjuvar i farten i vårt område. En av våra medlemmar har blivit av med 4 stycken däck.
Därför är det viktigt alla är uppmärksamma då obehöriga rör sig i vårt område.
Tjuv 2 _ 600 x 630<