2015-11-23 Djupa diken

Alla har säkert sett att diket från Rialavägen fram till korsningen Älgebyvägen-Björnmossevägen blivit både djupa och branta. Det går inte längre att mötas utan att man riskerar att köra ned i diket.
IMG_8812_Vägkant
Anledningen till arbetet är att Vägverket varit och inspekterat våra vägar och då påpekat att föreningen måste åtgärda diken vid vägen så att vatten rinner bort från vägbanken.