2016-04-06 Tänk på vad du kastar

Det är nu öppet för alla att kasta trädgårdsfall såsom, grenar och annat brännbart material på Valborgsmässobrasan som finns m.e.m. Skärenvägen 5.

Det är inte tillåtet att kasta t.ex. plaströr och annat liknande material utan detta måste man transportera till någon sopstation.
IMG_5031_Valborg_Algeby
Du som har kastat plaströren var vänlig ta bort dessa från Valborgsmässobrasan snarast.
Foto: Jerker Jansson