2016-08-19 Åtgärda diken

Under ett par dagar har Conny på uppdrag av föreningen arbetat med att åtgärda de diken där det skall asfalteras.
IMG_9447_Hemsidan
Foto: Jerker Jansson