2016-08-22–23 Asfaltering uppdatering

Asfaltering startar måndagen den 22 augusti kl 07.oo på Skärenvägen 21. Vädret kan göra att man måste ändra den planerade ordningen. Du kan läsa mera i nedanstående dokument. Eventuella ändringar kommer vi att anslå på anslagstavlorna och på hemsidan.
Maskiner
Man kommer att avsluta tisdagen den 23 augusti med att asfaltera infarten från Rialavägen och upp till korsningen med Älgebyvägen-Björnmossevägen. Det innebär att all trafik kommer att stängas av mellan klockan 09.3o till 16.oo.
Obs! Denna tid kan justeras! In och utgående trafik till Älgeby hänvisas till traktorvägen mellan Ekskogen och Älgeby. Vakter kommer att finnas eftersom man inte kan mötas på traktorvägen. Se nedanstående karta!
Traktorväg – Älgeby-Ekskogen Liten
Asfalterade sträckor kan man köra på med personbil efter 2 timmar. När det gäller tung trafik så gäller istället 5 dagar för att undvika spårbildning.
Asfaltering 160822-23 Uppdatering
Om du skall ut och köra tänk på var du ställer bilen så att du inte blir ”inasfalterad”.