2016-08-23 ASFALTERING UPPDATERING kl 21.oo

Asfalteringen avslutades vid 12-tiden men p.g.a. för hög värme på asfalten på infartsvägen från Rialavägen kunde ingen trafik släppas på.
Även personal från Trafikverket har varit på plats och gav oss lite tips hur vi skall göra.

Strax efter klockan 18 hade temperaturen på asfalten sjunkit så mycket att de första bilarna kunde inviga den asfalterade vägen. Några minuter senare kom ett kraftigt regn och kylde ned asfalten yterliggare.

STORT TACK till alla som följt vakternas anvisningar och kört traktorvägen istället.

Under torsdag och fredag kommer infarter till fastigheter och korsningar att åtgärdas med grus mot asfaltkanten. Även andra sträckor med hög asfaltskant kommer att åtgärdas de närmaste dagarna.