2016-09-04 Grusning av asfaltkanter pågår

Nu pågår arbetet med att lägga ut grus på de ställen där det är höga kanter efter asfalteringen. Arbetet är nästan klart för alla infarter till fastigheter, vägkorsningar och innerkurvor. Mer är 40 ton grus är nu utlagt men det återstår fortfarande en hel del arbete.