Information ang vatten

Här kan du läsa information om det gemensamma sommarvatten som föreningen ansvarar för.

Sommarvatten som samfälligheten ansvarar för påverkas av vädret men följande datum kan man ha som riktlinjer:
– Sommarvatten sätts på 1 maj
– Sommarvatten stängs av 31 oktober

VATTENÄRENDE
Handlägges av
– Micke Frölund, 076-266 70 44

HANDLINGSPLAN FÖR VATTEN
Handlingsplan kontroll av dricksvattnet.

VATTENPROV
Vi kommer att ta nytt vattenprov efter att sommarvattnet varit igång ca en månad det innebär att nytt prov görs i månadsskiftet maj/juni.

Vattenprov taget 2017-05-29:
– Vattenprov taget vid Pumphuset och resultatet var TJÄNLIGT.
Älgeby_Analysresultat_fr_Älgebyvägen 1_2017-05-29
Älgeby_Analysresultat_fr_Älgebyvägen 102_2017-05-29

Vattenprov taget 2016-05-23:
– Vattenprov taget vid Pumphuset och resultatet var TJÄNLIGT.
Älgeby_Analysresultat_fr_Pumphuset_2016-05-23

Vattenprov taget 2015-05-18:
– Vattenprov taget vid Skärenvägen 19 och resultatet var TJÄNLIGT.
Älgeby_Analysresultat_fr_Skärenvägen 19_2015-05-18

Vattenprov taget 2014-05-12:
– Vattenprov taget vid Skärenvägen 19 och resultatet var TJÄNLIGT.
Älgeby_Analysresultat_fr_Skärenvägen 19_2014-05-12

Vattenprov taget 2013-06-03:
– Vattenprov taget vid Skärenvägen 19 och resultatet var TJÄNLIGT.
Älgeby_Analysresultat_fr_Skärenvägen 19_2013-06-03

Vattenprov taget 2011-06-13:
– Vattenprov taget vid Pumphuset och resultatet var TJÄNLIGT.
Älgeby_Analysresultat_fr_Pumphuset_2011-06-13

– Vattenprov taget vid Skärenvägen 19 och resultatet var TJÄNLIGT.
Älgeby_Analysresultat_fr_Skärenvägen 19_2011-06-13

Kontrollera vattenanslutningen
Förra vintern hade vi problem med att någon hade vatten som rann ut i vårt system och det innebar många vattenläckor när vi släppte på vattnet i våras. Det är därför viktigt att alla som har eget vatten kontrollerar att det inte läcker ut i vårt gemensamma vattensystem.

Radon
Nedan kan du läsa lite mera om radon som är saxat från Strålsäkerhetsmyndigheten
RadonVärden

Lukt av berggas
Några har uppmärksammat att vårt sommarvatten tidvis luktar något och som många kallar berggas (svavelvätelukt). Lukten har vi haft en längre tid och är vanligt förekommande problem i borrade brunnar. Gasen finns i syrefattigt vatten, den är lättflyktig och luktar ruttna ägg. Lukten beror troligtvis på grund av den torra sommaren och det låga vattenståndet som vi har för tillfället. Tappar man upp vattnet och låter det stå en stund så försvinner lukten.
OBS! Det är inte farligt att dricka vattnet!

Älgeby Samfällighetsförening Styrelsen

Lämna ett svar