2017-03-10 Information om sotning & brandskydd

Tyvärr är det många i Älgeby som senast såg en sotare på taket. Det var 2010. När det gäller sotning så skall detta göras vart 3:e år. Skorstensfejarna LJ AB, tel: 010-495 21 60 tar över ansvaret för sotning den 1 april 2017 enligt det nya avtalet. Någon tidsplan för Älgeby finns inte för tillfället.

Gällande sotning måste man begära tillstånd av Stockholms brandförsvar. Om man vill anlita en annan sotare eller vill man sota själv krävs utbildning och ett godkännande av Stockholms brandförsvar (svar från Skorstensfejarna).

Brandskyddet skall göras minst vart 6:e år och för många gjordes detta 2006. Enligt avtal så är det LG Andersson AB, tel: 08-540 644 01 som utför arbetet. För tillfället håller man på med brandskyddet i Täby och arbetar sig ut mot vårt område. Man beräknar att man avverkar ca 90 fastigheter/dag.

Använder man sig av andra företag som inte är upphandlade och godkända så avsäger Storstockholmsbrandförvar sig allt ansvar gällande sotning och brandskydd. Annars gäller inte försäkringen (=eldningsförbud).

Uppgifterna är hämtade från Skorstensfejarna (sotning) och LG Andersson (brandskydd).