2017-05-01 Ordförande & styrelseledamöter sökes

Valberedning kommer att ha ett digert arbete framför sig den närmaste tiden för man måste hitta
– Ny ordförande
– Ledamot (kassör som slutar)
– Ledamot (sekreterare som slutar)
– Suppleant (ev en som slutar)

Kontakta valberedningen om du har någon/några som kan ställa upp.
– Tommy Burlin, Älgebyvägen 16, 08-28 49 29 (säkrast kvällstid)
– Liza Johansson, Björnmossevägen 92, 0708-558921
Det är viktigt att föreningen får ihop en ny styrelse annars måste någon eller några av tjänsterna köpas in. I så fall kan det bli fråga om höjda avgifter.

Valberedning bör kunna presentera ett förslag till föreningsstämman den 10 juni annars ….