2017-05-01 Valborg i Älgeby

Många tänker inte på att det innebär en hel del arbete för de medlemmar och styrelse som ställer upp för alla andra för att göra det så trivsamt som möjligt. Inför Valborg hade styrelserna lagt ned en hel del arbete med att förbättra platsen där vi har brasan. Tre lass grus hade lagts ut så ingen skulle bli blöt om fötterna. Allt ris skall kastas/köras ihop så att det blir en fin brasa. Inköp av bl.a. glögg, kaffe, saft, korv, lotter och priser skall göras. Brandslang skall läggas ut och området runt brasan skall vattnas så att elden inte sprider sig. För många är det självklart att allt fungerar när man kommer till brasan och inte tänker på allt arbete som ligger bakom.
Dagen efter så skall allt tas omhand och köras bort. Kontrollera elden under flera dagar så att den inte tar sig. Dessa personer borde vi kanske ge en lite bättre uppskattning eftersom de försöker gör det så trivsamt som möjligt för oss alla.

I år var det omkring 150 personer från Ekskogen och Älgeby som firade Valborg tillsammans.
Nedan kan du se lite bilder från årets Valborgsmässofirande.
Foto: Jerker Jansson