2017-07-10 Behöver du ved?

Föreningen håller på att avverka en hel del träd och det innebär att det kommer att finnas ved att hämta.

För att fördela veden rättvist så måste man anmäla sitt intresse till styrelsen innan man hämtar ved. Det är viktigt att alla skall ges möjlighet så att inte bara en person hämtar allt och andra inte får någonting alls.
Glöm nu inte att anmäla ditt intresse till styrelsen.