2017-05-07 Kallelse till föreningsstämma

Klicka på nedanstående fil så ser ni kallelsen ill Samfällighetsens föreningsstämma.
Kallelse till ordinarie stämma 2017-06-10

Direkt efter Samfällighetens föreningsstämma bjuder Tomtägarföreningen på korv och fika innan stämman för Tomtägarföreningen börjar.
Tomtägarförening – Kallelse till föreningsstämma 2017-06-10