2017-05-27 BEVATTNINGSFÖRBUD

P.g.a. den rådande torkan som varit en längre tid har styrelsen beslutat att införa bevattningsförbud. Även de som har egen borrad brunn måste hjälpa till och respektera detta eftersom även detta påverkar vårt grundvatten.