2017-06-13 Skadegörelse

Tyvärr har en av föreningens medlemmar fått sin husfasad förstörd.

Troligtvis har den/de som gjort detta även skrivit liknande på andra ställen i vårt område.

I anslutning till fastigheten uppmärksammades två stycken pojkar som uppfattas vara 11-14 år i slutet av förra veckan. Har någon sett något som kan knytas till de som förstört fasaden kontakta i så fall styrelsen så framför vi sedan uppgifterna till den drabbade medlemmen.
Polisanmälan på skadegörelse gjord.