2017-07-11 Information om sotning

När det gäller sotning i Älgeby så är det Skorstensfejarna LJ AB, 010-495 21 60 som har det nya avtalet med Stockholms brandförsvar från den 1 april 2017. Just nu befinner man sig i Vallentuna (bl.a. Älgeby och Ekskogen) för att utföra sotningar.

Det finns två alternativ att välja mellan
– 1-års sotning (året runt boende)
– 4-års sotning (fritidsboende)

Gällande sotning måste man begära tillstånd av Stockholms brandförsvar för att anlita en annan sotare eller vill man sota själv krävs utbildning och ett godkännande av Stockholms brandförsvar (svar från Skorstensfejarna).

Använder man sig av andra företag som inte är upphandlade och godkända så avsäger Storstockholmsbrandförvar sig allt ansvar gällande sotning och brandskydd. Detsamma gäller om man själv sotar utan att blivit godkänd.

Om du är osäker så ring Skorstensfejarna och kontrollera vad som gäller för din fastighet
– Vilket alternativ som gäller för din fastighet?
– Osäker när man sotade senast?
– Det fanns minst en fastighet som inte var registrerad när Skorstensfejarna tog över sotningen för Älgeby
– Skorstensfejarna skickar ut brev innan man kommer för att utföra sotning.