2017-08-01 Klippning av dike

Nijas håller på och klipper diken och han vill att ni tar bort det som står i vägen, bl.a. soptunnor och Teliaskyltar.