2017-11-05 Uppsättning av ”snöpinnar”

Årets uppsättning av snöpinnar har som väl alla sett har påbörjats och kommer att avslutas i början på nästa vecka.