2018-09-23 Hämta ved efter röjningen i ledningsgatorna

Boende i Älgeby får gärna hämta ved efter den röjning som Elverket nyligen gjort i våra ledningsgator. Viktigt är dock att man då även tar hand om riset och lägger det på majbrasan.

Styrelsen