2019-01-03 Strömavbrott – Information

När det gäller Ellevio har jag fått följande information via deras chatt och följande gäller:

AVBROTTSERSÄTTNING
Avbrottsersättning börja gälla så fort ett avbrott överskrider 12 timmar och det kommer alla drabbade att få automatisk avdragen från kommande fakturor.

SKADEERSÄTTNING
Däremot om man vill kräva skadeersättning för tex förlorad inkomst eller förstörd matvaror måste man ansöka. Det kan man göra smidigast här: Klicka för att få fram anmälan

KÖRA BORT RIS
Bommen m.e.m. Skärenvägen 5 är öppen och man kan kasta ris på den hög som finns längst in. Flisning kommer att göras mars/april.

Styrelsen / Jerker