2019-01-15 Info om nedfallna träd

I söndags hade styrelsen möte och vi diskuterade hur vi skall hantera samfällighetens träd som fallit ner under stormen. Det beslutades att vi skall ta kontakt med ett antal entrepenörer och sedan ta upp saken till diskussion igen efter det. Vissa kontakter har redan gjorts och det verkar vara högt tryck på trädfällare i regionen efter stormen.

Vissa träd som fallit ner ligger på kraft- och bredbandsledningar. I dagsläget är åtminstone två kända och anmälda till Ellevio:

Älgebyvägen 61
Älgebyvägen 65

Mejla gärna till styrelsen (samfalligheten@algeby.se) om ni vet om några fler av samfällighetens träd som ligger på ledningar och huruvida det anmälts. Vi uppdaterar denna sida kontinuerligt.

Vid samtal med Ellevio nämnde de att de idag (15 jan) flyger runt med helikopter för att få en överblick över situationen. De kunde inte ge någon prognos på när deras arbete i området kommer påbörjas.

/ Styrelsen