2019-04-20 Motioner till stämman

Ett sätt att påverka Samfällighetens och Tomtägarföreningens verksamhet är att skicka in motioner till stämman. Du kan mejla din/a motioner till samfalligheten@algeby.se.

Du kan även lägga motioner i föreningarnas brevlådor som du hittar i korsningen Älgebyvägen-Björnmossevägen vid stora anslagstavlan.

OBS!
Senaste datum för motioner är 2019-04-30.

   

/ Styrelsen