2019-04-26 Nu äger vi fastigheten Garns-Ekskogen 1:2

Jag har uppmärksammat att flera handlingar som kommit till Älgeby Samfällighetsförening under många år ibland var ställda till Älgeby Vägförening och kontaktperson var tidigare ordförande Joswall i Samfällighetsföreningen. Tog kontakt med Vallentuna kommun som jag trodde hade felaktiga uppgifter. Det uppgavs då att man hämtade uppgifterna från Lantmäteriet.

Efter flera samtal fick jag reda på att fastigheten Garns-Ekskogen 1:2 tillhörde Älgeby Vägförening.

Tog kontakt med Lantmäteriet som ville se någon handling (gåvobrev alt överlåtelsehandling) där det framgick att Älgeby Samfällighetsförening var ägare till Garns-Ekskogen 1:2. Sökning av gamla årsmötesprotokoll från Älgeby Vägförening gjordes av Gudrun och mig. Till slut hittade vi ett protokoll från 1998-10-24 ”Extra Årsmöte Älgeby Vägförening”. Stämman hade då beslutat att Älgeby Vägförening gjorde en fusion med Älgeby Samfällighetsförening.

Skickade in ansökan till Lantmäteriet tillsammans med ovannämnda protokoll om ändring av lagfart för Garns-Ekskogen 1:2 men fick avslag. Nytt samtal till Lantmäteriet och man tyckte att jag skulle ”väcka” Älgeby Vägförening och kalla till stämma. Det skulle upprättas ett gåvobrev eller överlåtelsehandling, vilket skulle innebära mycket arbete för att Garns-Ekskogen 1:2 skulle överföras till Älgeby Samfällighetsförening.

Hittade en handling hos Lantmäteriet där man kunde begära ”Lagfartssammanträde” och skickade in en ny ansökan tillsammans med samma handlingar som tidigare. Fredagen den 26 april ringde man från Lantmäteriet och uppgav att ”Lagfartsansökan” var godkänd. Motiveringen var att föreningarna hade gjort en fusion som man godkände den här gången. Det innebär att fastigheten Garns-Ekskogen 1:2 överförs till Älgeby Samfällighetsförening.

För den som inte vet så tillhör all mark och sjöar som inte tillhör enskilda fastigheter Garns-Ekskogen 1:2. Se karta!

//Jerker