2019-04-27 Sommarvatten sätts på UPPDATERING

Lördagen den 27 april kommer vi att sätta på sommarvatten. Arbetet påbörjas på Björnmossevägen för att sedan fortsätta på de andra områdena. Samtliga läckor på Björnmossevägen är åtgärdade och i morgon fortsätter man med Skärenv och Älgebyv.

Spola några minuter innan du använder vattnet.

Vattennivån i borrhålet hade sjunkit från förra året till 3,30 meter under marknivå (1,20 meter lägre än förra året) och tillrinning i år inte lika stor som för ett år sedan.
Slösa därför inte med vattnet och fyll inga pooler!

Vid eventuella vattenläckor så tar du kontakt med
– Mikael ”Micke” Frölund, 076-266 70 44
Tips! Lägg in nummer i telefonen.