2019-06-08 Städdag vid Hoven

Det var en av årets varmaste dagar som 8 medlemmar samlades vid Hoven för att städa mellan badplats och vändplan. Det var flera lass med sly och mindre träd som kördes bort till upplaget vid Majbrasan.

Mycket dricka gick åt och dagen avslutades med grillning vid stranden.

Skären Södra och Hoven har nu bidragit till att föreningen håller ned kostnader för uppstädning av badplatserna.

Nu väntar vi på att någon/några tar tag i Skären Norra för att fixa deras strand. Kontakta styrelsen angående fika.