2019-06-20 Midsommarfirande

Garns-Ekskogen bjuder in till midsommarfirande http://www.garnsekskogen.se/aktuellt.asp

På bilden nedan finns fotbollsplanen utmarkerad.