2019-06-24 Farthinder

Tyvärr hade vi en vit Volvo som varit på Rialavägen och Älgebyvägen och lekt under midsommarhelgen. Alla som kört på nämnda vägar har säkert sett spåren efter Volvons framfart.

Enligt uppgift skall man fastnat på det farthinder som ligger strax innan man kommer fram till Hoven. Man var tvungen att lyfta bilen för att ta sig från platsen. Bultar på detta och andra farthinder är förstörd eller saknas. Skrapspår på de farthinder som vi har visar att något har tagit i dessa på flera ställen. Glöm inte att dessa farthinder är 56 mm höga.

Styrelsen har därför beslutat att anlägga flera farthinder som uppfyller Trafiksäkerhetsverkets riktlinjer. Höjden kommer att bli 100 mm och vara permanenta.

Styrelsen