2019-06-28 Protokoll från årsmötet

Nedan finns länk till protokollet från samfällighetsföreningens årsmöte.